Szukaj

Inwestycje długoterminowe

Bezpłatne poradniki dla inwestorówPrzepisy prawa polskiego, a dokładnie ustawa o rachunkowości definiuje dokładnie pojęcie inwestycji. Według ustawy inwestycje to aktywa, które posiadamy i dysponujemy w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych

Korzyści ekonomiczne wynikają z przyrostu wartości tych zasobów, które odbywa się poprzez uzyskanie przychodów w postaci: odsetek, dywidend, lub innych. Zalicza się do nich również transakcje handlowe, a w szczególności aktywa finansowe oraz takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.

Według ogólnie przyjętej definicji inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia określonych korzyści ekonomicznych, które wynikają ze wzrostu wartości aktywów, uzyskania odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Do inwestycji długoterminowych zalicza się:

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

 • w jednostkach powiązanych
  • udziały lub akcje
  • inne papiery wartościowe
  • udzielone pożyczki
  • inne długoterminowe aktywa finansowe
 • w pozostałych jednostkach
  • udziały lub akcje
  • inne papiery wartościowe
  • udzielone pożyczki
  • inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

Znaczenie wymienionych powyżej inwestycji długoterminowych:

 • nieruchomości – wszystkie nieruchomości, które nie są wykorzystywane i użytkowane przez organizację do realizacji jej podstawowych zadań i celów. Przeznaczenie tych nieruchomości jest ściśle związane z czerpaniem korzyści w postaci generowania zysków z tytułu wynajmu, np. gruntów, budynków, lokali użytkowych,
 • wartości niematerialne i prawne – podobnie jak w przypadku nieruchomości zalicza się do nich wszystkie te wartości niematerialne i prawne, których posiadanie jest celowe z przeznaczeniem na pozyskanie przyszłych korzyści materialnych, np. powstałych w wyniku wzrostu wartości rynkowej,
 • długotrwałe aktywa finansowe – to aktywa finansowe, które będą wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Zalicza się do nich:
  • akcje i udziały – papiery wartościowe, które są świadectwem udziału ich właściciela w kapitale spółki i uprawniają do partycypacji w podziale zysku,
  • obligacje – papiery wartościowe, którymi emitent potwierdza zaciągnięcie pożyczki u posiadacza obligacji i zobowiązuje się do jej zwrotu w określonym terminie wraz z określonymi odsetkami,
  • pożyczki – udzielone przez organizację innym podmiotom gospodarczym na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Naliczane od nich odsetki powiększają przychody finansowe firmy.

Fundusze inwestycyjne, obligacje, ubezpieczenia, inwestycje alternatywne, zakup i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek, oddłużanie oraz kompleksowe doradztwo finansowe

Każda inwestycja ma na celu przenieść wymierne korzyści. Zyskowność inwestycji zależy przede wszystkim od doboru celów, instrumentów finansowych jak również od poziomu ryzyka jakie jej towarzyszy. Zróżnicowany portfel produktów inwestycyjnych w połączeniu z ekspercką wiedzą na temat rynku finansowego pozwala na dobór rozwiązań, które przynoszą największe korzyści Klientom Investo. W ofercie Investo dostępne są różnorodne rozwiązania inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka i stopie zwrotu. Doradcy finansowi Investo pomagają wybrać najbardziej zyskowne produkty w oparciu o analizę preferencji klienckich i celów jakie stawia inwestor. Dzięki przemyślanej strategii finansowej doradzamy jak skutecznie inwestować w zakresie inwestycji krótko i długoterminowych. Usługi doradztwa finansowego świadczymy na najwyższym poziomie doradzając przy wyborze spośród sprawdzonych produktów finansowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych: funduszy inwestycyjnych, inwestycji alternatywnych oraz innowacyjnych możliwości inwestycji bezpośrednio w biznes. Od 2014 roku zajmujemy się również skupem i odzyskiwaniem wierzytelności na własny rachunek, zakupem przecenionych nieruchomości oraz, przy wsparciu fachowych kancelarii prawnych i notarialnych, oddłużaniem firm i osób fizycznych.

 

Produkty i usługi finansowe

 

Inwestycje   Planowanie finansowe Fundusze inwestycyjne  Finansowanie inwestycji  Wierzytelności Doradztwo finansowe Ubezpieczenia
 Inwestycje

Planowanie

Fundusze

Współfinansowanie
inwestycji

 Wierzytelności:
skup
windykacja
odzyskiwanie

Doradztwo
finansowe
Ubezpieczenia
i inwestycje

 

Poradniki dla inwestorów 

Investo Kancelaria Investycyjna jest uczestnikiem programu Rzetelna Firma

http://www.chwilowka1000zl.pl/ pożyczki na dowód chwilówki dla rencistów Chwilówki 1400 zł https://chwilowkiok.pl/incredit/ kraków adwokat http://outlet-wear.com/ kryptowalutychwilówki na telefon
Polecane blogi i strony
© INVESTO 2007-2017. Wszelkie prawa zastrzeone. Opracowanie PReal's public relattions. Wykonanie netsites.pl.