Szukaj

Ryzyko inwestycyjne

Bezpłatne poradniki dla inwestorówRyzyko inwestycyjne zależy w dużej mierze od instrumentu finansowego, z którego korzysta inwestor by pomnażać swój kapitał.

Ryzyko towarzyszy każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji. Każda decyzja o podjęciu inwestycji powinna zostać poprzedzona analizą polegającą na określeniu oczekiwanego przyszłego dochodu oraz oceny poziomu ryzyka związanego z konkretną inwestycją. Inwestowanie środków własnych lub obcych w dowolny instrument finansowy wiąże się z możliwością wystąpienia ryzyka utraty części lub całości zainwestowanych środków. Często poza utratą środków (lub ich części) występują dodatkowe koszty związane z inwestycją.

Co wpływa na stabilność inwestycji

Warto wiedzieć, że na cenę instrumentów finansowych wpływa szereg czynników. Należą do nich przede wszystkim zmieniające się warunki ekonomiczne, regulacje prawne, uwarunkowania polityczne i przepisy stanowiące prawo podatkowe. Są one często niezależne od emitentów, którzy osiągają wyniki finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przez wpływ wspomnianych czynników każdy inwestor powinien mieć na względzie zmienność koniunktury gospodarczej, a co tym idzie możliwość zmiany poziomu dotychczasowych zysków z danego instrumentu finansowego. Wybrany instrument finansowy w różnych okresach zaangażowania może wygenerować różne stopy zwrotu.

Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego 

Ryzyko inwestycyjne zmniejsza się w dłuższym okresie czasu. Dzieje się tak dlatego, że rośnie współczynnik stopy zwrotu ryzyka. Kursy walut, ceny akcji i papierów wartościowych zmieniają się codziennie. Dzięki mechanizmom rynkowym występuje zjawisko bessy i hossy, których istnienie zapewnia rynkowi racjonalność. Rynek bez bessy byłby rynkiem, który nie stwarzałby okazji do tanich zakupów i realizowaniu potencjalnych zysków. Wieczna hossa nie sprzyjałaby obrotowi na rynkach finansowych a co za tym idzie rynek by nie istniał. 

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego

Krótkie okresy czasu, w których inwestorzy obserwują zmiany w cenach instrumentów finansowych nie są wyznacznikiem trendów. Patrząc na cenę instrumentów w dłuższej perspektywie inwestor może zaobserwować trendy, na które już nie mają dużego wpływu chwilowe wahania.

Dywersyfikacja ryzyka finansowego gwarantuje, że zainwestowane pieniądza w różne instrumenty finansowego są bardziej bezpieczne. Inwestycję warto rozproszyć inwestując posiadane środki po części: w depozyty, obligacje, akcje, kruszce.

Każdy inwestor powinien pogodzić się z istnieniem ryzyka inwestycyjnego

Każdy Klient, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinien zapoznać się z dodatkowymi informacjami udostępnianymi przez emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te są również udostępniane przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl), gdzie odnaleźć można również m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.

Jeśli chcesz poznać poziom ryzyka inwestycyjnego dla wybranych produktów zapytaj o nie ekspertów Investo.

Fundusze inwestycyjne, obligacje, ubezpieczenia, inwestycje alternatywne, zakup i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek, oddłużanie oraz kompleksowe doradztwo finansowe

Każda inwestycja ma na celu przenieść wymierne korzyści. Zyskowność inwestycji zależy przede wszystkim od doboru celów, instrumentów finansowych jak również od poziomu ryzyka jakie jej towarzyszy. Zróżnicowany portfel produktów inwestycyjnych w połączeniu z ekspercką wiedzą na temat rynku finansowego pozwala na dobór rozwiązań, które przynoszą największe korzyści Klientom Investo. W ofercie Investo dostępne są różnorodne rozwiązania inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka i stopie zwrotu. Doradcy finansowi Investo pomagają wybrać najbardziej zyskowne produkty w oparciu o analizę preferencji klienckich i celów jakie stawia inwestor. Dzięki przemyślanej strategii finansowej doradzamy jak skutecznie inwestować w zakresie inwestycji krótko i długoterminowych. Usługi doradztwa finansowego świadczymy na najwyższym poziomie doradzając przy wyborze spośród sprawdzonych produktów finansowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych: funduszy inwestycyjnych, inwestycji alternatywnych oraz innowacyjnych możliwości inwestycji bezpośrednio w biznes. Od 2014 roku zajmujemy się również skupem i odzyskiwaniem wierzytelności na własny rachunek, zakupem przecenionych nieruchomości oraz, przy wsparciu fachowych kancelarii prawnych i notarialnych, oddłużaniem firm i osób fizycznych.

 

Produkty i usługi finansowe

 

Inwestycje   Planowanie finansowe Fundusze inwestycyjne  Finansowanie inwestycji  Wierzytelności Doradztwo finansowe Ubezpieczenia
 Inwestycje

Planowanie

Fundusze

Współfinansowanie
inwestycji

 Wierzytelności:
skup
windykacja
odzyskiwanie

Doradztwo
finansowe
Ubezpieczenia
i inwestycje

 

Poradniki dla inwestorów 

Investo Kancelaria Investycyjna jest uczestnikiem programu Rzetelna Firma

http://www.chwilowka1000zl.pl/ pożyczki na dowód chwilówki dla rencistów Chwilówki 1400 zł https://chwilowkiok.pl/incredit/ kraków adwokat http://outlet-wear.com/ kryptowalutychwilówki na telefon
Polecane blogi i strony
© INVESTO 2007-2017. Wszelkie prawa zastrzeone. Opracowanie PReal's public relattions. Wykonanie netsites.pl.